Beställa varor från länder utanför EU

Vad gäller för varor köpta utanför EU?

” Beställer man varor från länder utanför EU måste man betala svensk moms. Räkna med en momssats på 25 % för de flesta produkter på marknaden. I en del fall krävs även att man betalar en viss tullavgift. De produkter som är tullfria är bland andra mobiltelefoner och datorer. Klädesplagg och skor har däremot en tullsats på runt 15 %. Fraktkostnaderna kan variera stort beroende på vilket land och företag du handlar från. Var uppmärksam på dolda kostnader. Tänk på att olika fraktregler ofta gäller beroende på vilken summa man kommer upp i. Det kan vara bra att kolla upp exakt vad som gäller innan man börjar handla något på nätet. Om dina varor inklusive frakt inte uppnår ett värde av med än 1400 kronor beläggs du inte med en tullavgift. Handlar du för mer än ovanstående kostnad tillkommer en avgift beroende på varans värde och den fraktkostnad som tillkommer. ”

Besök http://sisselashow.se för hela artikeln.