Gemensam vårdnad utan konflikter

Gemensam vårdnad utan konflikter

En skilsmässa kan vara extremt slitsam för både barn och vuxna – eller en mjuk väg framåt. Det handlar till stor del om att de vuxna ska kunna bli överens om hur framtiden ska se ut. Detta exempelvis genom gemensam vårdnad. Att hitta lösningar som passar alla parter (så mycket det går) är självklart en bättre väg än att välja en konfliktfylld vårdnadstvist.

Prata och beskriv upplägg

Ta tid med varandra för att diskutera olika upplägg och önskemål. Gemensam vårdnad innebär att bägge parterna har lika stort juridiskt ansvar. Men det betyder inte att barnen måste bo lika mycket tid på varje ställe.

  • Bestäm tid för diskussion

Att försöka lösa så komplicerade frågor under vardagens stress är inte rätt väg att gå. Finns möjlighet till en weekend utan barn? Kan ni planera in tid då olika lösningar diskuteras – och även tid för att prata om andra saker.

  • Berätta önskescenario

Det är extremt lätt att utgå från att ens partner vill något som den personen egentligen inte vill. Genom att berätta för varandra om ”önskescenarier” blir det enklare att förstå varandra och även hitta kompromisser.

  • Dela upp ansvar

Gemensam vårdnad innebär lika stort juridiskt ansvar. Men vem tar ansvar för kontakter med skolan, vem tar ansvar för sjukhusbesök osv. Ju tydligare desto bättre.

Samarbetssamtal vid gemensam vårdnad

Det absolut viktigaste är att samarbeta – och att ha samma mål. Men vad händer om paret har viljan men inte verktygen? En lösning är att kontakta kommunen och fråga efter samarbetssamtal. Det innebär att föräldrarna får träffa en samtalsledare som hjälper parterna att ”bena ut” problemet, lyssna på varandra och komma med konstruktiva lösningar.

Målet är alltså inte att handledaren ska komma med en komplett lösning. Istället är målet att handledaren ska vara ”verktyget” som behövs för att föräldrarna ska kunna kommunicera på ett konstruktivt sätt. Ofta märker man inte själv när diskussionen lämnar ämnet eller när känslorna tar över logiken. Där kan samtalsledaren hjälpa till.

Upp till ett visst antal gånger är det gratis och samtalshjälp ska erbjudas i alla kommuner. Det är även många föräldrar som väljer denna hjälp inför beslut kring gemensam vårdnad. Samtalen är däremot helt frivilliga så skulle en part inte längre vilja ha samtal så avslutas hjälpen automatiskt.